Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Lokale regler

1. Banemarkeringer:
 • Hvide pæle: Out of bounds
 • Gule pæle: Vandhazard
 • Røde pæle: Parallel vandhazard
 • Røde pæle med grøn top: Parallel vandhazard / miljøfølsomt område
 • Blå pæle: Areal under reparation
 • Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

2. Den banenære asfaltkant af Mollerupvej definerer out of bounds grænsen på 1., 9., 13. og 14. hul. Bolde, der kommer til hvile på den anden side af vejen, er out, selv om de ligger på en anden del af banen.

 

3. Den banenære asfaltkant af Gråmøllevej definerer out of bounds grænsen på 7. hul og trådhegnet definerer out of bounds grænsen i højre side af 11. og 12. hul.

 

4. Den banenære kant af Egåen definerer out of bounds grænsen langs 1., 2., 3., og 16. hul. Den banenære kant af kanalen langs 15. hul i højre side og bag 15. green definerer ligeledes out of bounds.

 

5. Arealet på venstre (syd) side af åen i den parallelle vandhazard til venstre for 15. hul er miljøfølsomt område med adgangs- og spilleforbud. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold ligger i denne del af vandhazarden SKAL spilleren, med ét straffeslag, gå frem efter regel 26-1. Der må søges efter og spilles til bolden i den del af vandhazarden, der ligger langs højre (nord) side af åen.

 

6. Alle gule, røde og blå pæle, samt afstandsmarkeringer i fairway er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

 

7. Alle veje og stier på banen er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b.

 

8. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

 

9. Der kan opnås lempelse for gene på spillelinien fra ikke-flytbare forhindringer indenfor 2 køllelængder af green jfr. Golfreglernes Tillæg 1, Afsnit B, pkt. 6.

 

10. Hvis en bold rammer el-ledninger eller ophæng på 3., 4., 5., 6. og 9. hul skal slaget slås om uden straf.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil: tab af hul
Sslagspil: 2 straffeslag
 
MIDLERTIDIGE LOKALE REGLER – Der henvises til opslag i klubhuset!

 

AFSTANDSMARKERINGER:
Markeringer i fairway til forkant af green:
Hvid – 200 m
Gul – 150 m
Rød – 100 m
Blå – 50 m
Solitært træ i højre side af fairway: 150 m til midt green.
 
ORDENSREGLER FOR BANEN:
 • Gyldigt bagmærke/greenfeekvittering skal bæres synligt ved spil på banen.
 • Gyldigt DGU kort skal kunne forevises på forlangende.
 • Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo.
 • Der må kun startes på hul 10 i henhold til opstillede regler.
 • Øvelsesspil på banen, fx spil med 2 bolde, er ikke tilladt.
 • Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
 • Anvisninger fra banepersonalet skal følges.
 
Website sponsor