Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

slkdfj

Ordensforskrifter for spil på Mollerup Golf Clubs 18-hullers bane

Spil på banen finder sted med start fra 1. tee. Kombinationen af tidsbestilling og bolde i boldspiral skal respekteres i forhold til spillerækkefølge.  

 • Såfremt et hold afbryder runden efter hul 9, betragtes genoptagelse af spillet på hul 10 som en ny start, og er omfattet af reglerne herfor. 
 • Alle medlemmer af klubben skal bære synligt medlemsbevis på bag/vogn og alle andre spillere skal tilsvarende bære gyldig greenfee-kvittering.  
 • Hver spiller skal medføre og spille med sit eget golfudstyr på banen.  
 • Der må ikke spilles mere end 4 bolde pr. hold ad gangen.  
 • Træning af indspil til putting-green ved klubhuset er ikke tilladt. Der henvises til øvelsesgreen ved hul 10.  
 • Putting-green må kun benyttes af golfspillere. Ikke golfspillere kan dog benytte putting-green under opsyn i forbindelse med undervisning.  
 • Prøvesving med jern på teestedet er ikke tilladt. Enhver form for øvelsesspil på banen, f.eks. spil med 2 bolde, er ikke tilladt. Der henvises til træningsanlæggene.  
 • Vogne må ikke trækkes eller parkeres på greens og teesteder eller mellem greens og greenbunkers eller mellem greens og søer/vandløb, der støder op til green.  
 • Hunde må ikke medtages på baneanlægget.
 •  

 • Påklædning, der falder udenfor de alm. golfnormer (f.eks. bar overkrop eller lignende) er ikke tilladt på banen og ved/i klubhuset. Der henvises til opslag om dress-code. 
 • Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed(jf. alm. etiketteregler). Man må således aldrig slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, medmindre de ved tegn har tilkendegivet at være indforstået med at spilleren slår.   
Overtrædelse af ovenstående ordensforskrift og de alm. etiketteregler i øvrigt kan medføre bortvisning og karantæne.
 
2003/Bestyrelsen
Rev 2009/mm
 
Website sponsor