Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Velkommen til Mollerup Golfklub.

Som gæst i Mollerup Golf Club får du en god oplevelse på en velplejet og udfordrende bane. Endvidere får du mulighed for at stifte bekendtskab med de flinke medlemmer og den hygge, som golfklubben er kendt for.
  
Mollerup Golf Club tillader alle med fuldt medlemskab af danske klubber organiseret i DGU at spille på klubbens baner mod betaling af greenfee efter gældende regler, herunder benyttelse af rabatordninger indgået med visse klubber. Der er dog handicapbegrænsning lørdage og søndage, hvor handicap højst må være 36.
 
Mollerup Golf Club tillader endvidere alle med fleksibelt medlemskab af danske klubber organiseret i DGU at spille på klubbens baner mod betaling af fuldt greenfee. Rabatordninger kan ikke benyttes.
 
I Mollerup Golf Club kan du spille golf på klubbens 6 hullers Par 3-bane - selv om du ikke har prøvet at spille golf før: Pay and Play 
 
Greenfee betales i greenfeerummet i klubhuset eller i Pro shoppen. Der kan betales med DK-kort.
 
Der må kun spilles med soft-spikes.
 
Banekontrol kan forekomme, DGU-kort skal forevises på forlangende.
 
Hunde må ikke medtages på banen.
  
Indskriv dig i klubbens greenfeebog med tydelig navn, DGU nummer og handicap.
Læg det aftalte greenfeebeløb i greenfeeposen og put posen i greenfeekassen. 
 
God fornøjelse

 

 
Website sponsor