Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

slkdfj

Nyheder

Slå et Slag for Ditliv

Tirsdag den 20. august 2013 arrangerer Seniorklubben en turnering, hvor der samles penge ind til Ditliv, som er Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende.
 
Turneringen afvikles som en del af Kræftens Bekæmpelses kampagne under overskriften Slå et Slag for Ditliv.
 
Turneringen er åben for alle, - også spillere, der ikke opfylder aldersbetingelserne for at deltage i Seniorklubbens turneringer. Tilmelding via GolfBox senest den 19. august kl. 12.00.
 
I 2012 lykkedes det Mollerup Seniorkub at indsamle kr. 18.200, og klubben blev dermed den golfklub i Danmark, der indsamlede flest penge i Slå et Slag-turneringen.
 

Mollerup Seniorklub

 Mollerup Seniorklub er en forening af seniorspillere under Mollerup Golf Club - en klub i klubben. Alle damer over 50 år og alle herrer over 55 år med handicap på max. 50 (dog dispensation i vinterhalvåret), som er medlem af Mollerup Golf Club, og som har ret til at spille på stor bane, er meget velkommen til at blive medlem af klubben. Indmeldelse sker automatisk ved første deltagelse i en af klubbens seniorturneringer.    

 

Er du ny i klubben eller iøvrigt har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte en af Seniorklubbens bestyrelsesmedlemmer.   

 

For Seniorklubbens arrangementer gælder følgende retningslinier:

 

  1. Der spilles turnering alle tirsdage hele året.

  2. Bestyrelsen udpeger en gruppe af turneringsledere, der på skift virker som turneringsledere. Turneringslederne sætter holdene til den enkelte turnering og bestemmer selv turneringsformen.

  3. Turneringslederne udfærdiger scorekort og foranstalter indkøb og fordeling af præmier.

  4. Turneringerne annonceres over Internetsystemet GolfBox.

  5. Tilmelmelding og framelding sker ved brug af Internetsystemet GolfBox senest mandage kl. 12.00, hvorefter holdene sættes. Framelding kan undtagelsesvis ske til turneringslederne indtil tirsdag morgen kl. 07.30. Se dog turneringsbetingelserne, da der kan forekomme ændringer.

  6. Deltagerne møder senst kl. 08.30. Omklædning, betaling af turneringsfee m.v. skal være overstået, så spillerne kan gå til hullerne senest kl. 08.45. Der spilles turnering med "gunstart" og banelukning.

  7. Turneringsfee udgør kr. 20,00, hvor intet andet er anført i turneringsbetingelserne.

  8. Der spilles i 3 lige store herrerækker og 3 lige store damerækker, fordelt efter handicap. Spillere, der ønsker at blive sat op i handicap, skal følge regler for EDS og selv indlevere scorekort.

  9. Der spilles til eget HCP.

  10. Spillere, der kun ønsker at spille 9 huller er velkommen til at deltage i turneringen. Deltager ikke i præmieuddelingen (bortset fra klappepræmier!). Ved tilmelding via GolfBox skal der i bemærkningsfeltet gøres opmærksom på, at der kun spilles 9 huller. 

Udover de ugentlige turneringer arrangeres venskabsturneringer og golfture. 

 
Website sponsor