Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Par turnering 2013

 
Par turnering 2013
 
Så er par turneringsplanen for 2013 klar.
 
Vi ændrer lidt på konceptet for at give flere spillere mulighed for at deltage.
 
Par turneringen sætter det sportslige og sociale samvær for par (m/k) i højsædet. Det er ikke en betingelse at have et lavt handicap for at deltage.
 
Der vil være 6 turneringer i sæsonen 2013, hvoraf de 5 er tællende.
 
I turneringerne spilles med max. 36 tildelte slag, og forskellige ”spilformer”. Mere herom senere.
Det er tilladt at spille med substitut, hvis partneren er forhindret. Dog max. 2 gange. Herefter kan den gennemgående turnering ikke vindes.
 
Efter hver turnering er der fællesspisning for egen regning.
 
Tilmelding sker via golfbox – bindende tilmelding senest onsdag kl. 17.00.
 
Vi har plads til ca. 30 par, efter først til mølle princippet.
 
Alle turneringer er med gunstart kl. 16.30 af hensyn til den fælles spisning.
 
Alle dage spilles i Mollerup, med mindre andet annonceres.
 
Program 2013:
Dato: 12. april, 17. maj, 7. juni, 16. august, 13. september, 27. september.
Mødetid: 16.15 foran proshoppen.
 
Reglerne:
5 ud af 6 turneringer er tællende i den gennemgående turnering. Ved den afsluttende pointberegning fratrækkes det dårligste resultat, således at hvert pars fem bedste resultater giver parrets samlede score.
Hvert par har max. 72 tildelte slag, dog spiller den enkelte spiller fra max. 36 tildelte slag.
Ved lige resultater er scoren på de sidste 9, 6, 3, 2, 1 huller afgørende.
 
Hvis turneringsledelsen finder det formålstjenligt at invitere et gæstepar for at være et lige antal par, kan den det.
 
Turneringsfee:  50 kr. pr. par pr. gang
 
Startliste vil blive offentliggjort på hjemmesiden dagen før.
 
Spilformer der kan anvendes er:
 
Foursomme:
Hvert par spiller en bold og skiftes til at slå, man skiftes også til at slå fra tee stedet.
 
 
Greensome:
Alle 4 spiller en bold og hvert par vælger den bedste bold at spille videre med, den hvis bold ikke er valgt slår først til den valgte bold og herefter skiftes.
 
Four ball:
En turnering hvor 2 spillere spiller mod to andre og hvert pars bedste score tæller på hullet.
 
Scramble:
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at hcp. Er unødvendigt. På hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive, hvorfra alle så slår deres 2. slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle så slår deres 3. slag osv.
 
Snorematch:
Hvert par forsynes med en snor, der i halve meter svarer til parrets gennemsnitlige antal tildelte slag.
 
17 slag + 20 slag = 37 slag 37 / 2 = 18,5 slag                18,5 * 0,5 = 9,25 m. snor.
 
Bolden må droppes ud af problemer eller f.eks. i hul, dog skal bolden være i spil for at den må flyttes. Man kan frit droppe inden så meget snor man vil ofre, derefter klippes den pågældende længde af snoren og man spiller videre. Når der ikke er mere snor spilles videre uden adgang til yderligere lempelse.
Hvis en bold ikke kan findes eller er havnet i en sø, kan der ikke kompenseres med snor.
 
Flagspil:
Hver deltager får udleveret et flag, som skal placeres der, hvor hans bold ligger, når han har brugt så mange slag, som banens CR + hans SPH udgør. Har spilleren ikke brugt sine slag efter 18 huller, fortsættes til alle slag er brugt, vinder er den spiller som når længst
 
Grusomme:
Variant af Greensome hvor det er modparten der vælger den bold der skal spilles videre med.
 
Pink Ball:
Hvert hold får udleveret en pink farvet bold. Denne bold skal skiftevis spilles af holdets spillere banen rundt. Hvis boldes spilles out kan holdet ikke deltage i konkurrencen, men må spille hullerne færdig.
 
En enkelt af dagene kan det være ”norsk” stableford – antal tildelte slag suppleres med et kast på hvert hul.
 
Turneringsledere:
 
79-709 - Niels Christian Halleløv ( 24 47 42 83
79-1374 – Lotte Halleløv - ( 21 62 38 94
Website sponsor