Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Information

Nyttig information

Regionsgolf 2012

Er du over 21 år og interesseret i at repræsentere klubben og deltage i Regionsgolf 2012.
 
 
Vi vil gerne have en tilbagemelding til Marianne Maegaard mail: m.maegaard@mail.dk senest den 31.10.2011 med oplysning om navn, medlemsnummer, tlf.nr., alder samt hvilket hold, man kunne ønske at deltage på - idet der skal foretages tilmelding til år 2012 i november måned.
 
Man kan læse om regionsgolf – formål m.v. på hjemmesiden: www.regionsgolf-danmark.dk
 
Mollerup Golf Club har de senere år været repræsenteret med 1 hold i B-rækken, 1 hold i C-rækken og 2 hold i Veteran-rækken. For både Vest A-B-C-D og seniorer og veteraner gælder det at 
  • Et hold består af 2 damer og 4 herrer, men det vil altid være det bedste, såfremt der er et par reserver.
  • Der skal være en holdkaptajn, der er villig til at stå for det praktiske arbejde, med koordinering og afvikling af spil i samarbejde med klubbens turneringsansvarlige (Marianne Maegaard).
 
Regionsgolf Vest A-B-C-D: Får at kunne deltage på de enkelte hold – spilledag mandag - skal følgende laveste handicap overholdes: 
  • A- rækken: herre 4.5 og damer 6.0
  • B- rækken: herre 10.5 og damer 13.0
  • C- rækken: herre 16.5 og damer 20.0
  • D- rækken: herre 22.5 og damer 27.0
 
Spilledag: Tee-off mandage kl. 17.15 og indledende runde spilles i maj/juni. Vinderne i de enkelte rækker går videre til slutspil.
 
Regionsgolf Seniorer: Her er deltagelsen aldersbestemt. Damer skal være fyldt 50 år og herre 55 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Spilledag fredag kl. 16.00.
 
MGC er aktuelt ikke repræsenteret i regionsgolf-danmarks regi, idet klubbens hold i 2011 ”rykkede op” i DGU 3. division. Holdet vandt deres pulje og skal i 2012 spille i 2. division.
 
Regionsgolf Veteraner: Her er deltagelsen aldersbestemt. Damer skal være fyldt 60 år og herre 65 år inden udgangen af det år, hvor turneringen afholdes. Der spilles i hhv. en A, B og C-række.
 
Spilledag: aftales mellem klubberne – har hidtil fortrinsvis været spillet fredag formiddag.
 
Klubben deltog i 2011 med 2 hold i C-rækken. Det ene hold klarede oprykning og skal i 2012 spille i B-rækken og det andet hold repræsenterer MGC med et hold i C-rækken i 2012. 
 
Klubben betaler for det enkelte holds tilmelding til regionsgolf og derfor tilmeldes alene hold, hvor vi er sikre på afvikling kan ske – uden aflysninger. Både for vores egen og for andre tilmeldte holds skyld.
 
Skulle der være spørgsmål til ovenstående, så kontakt mig venligst.
 
Marianne Maegaard
Turneringsansvarlig
 
Website sponsor