Mollerup Golf Club
Mollerup Golf Club

 

Tilmelding

 
 
Tilmelding til turneringer kan udover tilmelding via turneringstavlen i klubhuset nu foregå on-line via Golfbox.
 
 
 
Til log ind skal du bruge nedenstående.
 
Brugernavn: Klubnummer + bindestreg + medlemsnummer: (f.eks. 79-1234)
Password: De første 6 cifre i dit CPR nr. (format: ddmmåå - f.eks. 010263).
Såfremt du selv har valgt et andet password, skal dette bruges i stedet for ovennævnte.

Turneringskalender

 
Turneringskalender  2013 -  Åbner i nyt vindue 

Turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser for Mollerup Golf Club  

 
Såfremt ikke andet fremgår af invitationen til en turnering, er følgende generelle turneringsbetingelser gældende.

 

 Klubbens turneringer er åbne primært for spillere med Mollerup Golf Club som hjemmeklub hvis ikke andet fremgår af turneringsopslaget.  
Mollerup Golf Clubs turneringer er endvidere åbne for medlemmer af andre klubber, såfremt turneringen ikke er overtegnet.
Deltagere fra andre klubber skal udover turneringsgebyr betale green-fee, medmindre andet er aftalt.
Der spilles efter seneste udgave af Royal & Ancient Golfregler og Mollerup Golf Clubs lokale- og midlertidige lokale regler. 
Turneringen er planlagt ud fra de af DGU afstukne retningslinier jf. ”håndbog for turneringsplanlægning” (seneste udgave).
Afvikling af klubmesterskaber sker efter separate turneringsbetingelser.
 
Tilmeldingsliste offentliggøres torsdag kl. 17.00, 14 dage før turneringen.

 

Tilmeldingsfristen udløber kl. 10.00, torsdag før turneringen.

 

Startliste offentliggøres senest kl. 17.00, torsdag før turneringen På turneringsopslaget og i turneringsprogrammet meddeles det maksimale deltagerantal for den enkelte turnering. Såfremt der har tilmeldt sig færre end 36 spillere, forbeholder turneringsledelsen sig ret til af aflyse. Ved evt. overtegning til en turnering udgår de senest tilmeldte. 
 
Juniorer kan deltage i alle turneringer, med mindre andet er angivet i turneringsbetingelserne.
Herrer spiller fra gul tee og damer fra rød tee, med mindre andet er angivet i turneringsbetingelserne.
 
Rækkeinddeling:

A række: hcp.: ≤ 12,4

B række: hcp.: 12,5 – 20,4
C række: hcp.: 20,5 - 36
D række: hcp.: 37 - 48
E række: hcp.: 49 – 54  
 
Efteranmeldelser:
Turneringsledelsen afgør, om efteranmeldelser inden 1. start kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud eller god plads.
Efteranmeldelse i løbende hulspil og i klubmesterskaber accepteres ikke.
 
Afbud: Ved afbud, efter startlistens offentliggørelse eller udeblivelse uden afbud, skal turneringsgebyret fortsat betales.
 
Karantæne:
Afbud uden rimelig begrundelse udløser 1 spilledags karantæne.
Udeblivelse fra en turnering – uden afbud, udløser 2 spilledages karantæne.
”No Return” - uden fyldestgørende grund - anses som usportslig optræden og udløser ligeledes 2 spilledages karantæne.
Gentagne overtrædelser af ovenstående kan medføre yderligere karantæne/ udelukkelse.
 
Turneringsgebyret er ens for alle spillere. Turneringsgebyret skal være betalt inden start, for at spilleren kan få lov at starte.
 
Scorekort udleveres fra ½ time før første start og skal være afhentet senest 15 min. før egen starttid. Overtrædelse medfører diskvalifikation jf. regel 6-3.
 
Spilleren bør møde på teestedet min. 5 minutter før sit starttidspunkt.
For sen ankomst til start medfører i almindelighed diskvalifikation i henhold til regel 6-3. Hvis spilleren er på teestedet, klar til at slå inden for 5 minutter efter sin starttid, modificeres diskvalifikationsstraffen til 2 straffeslag i slagspil og tab af første hul i hulspil - jf. noten til Regel 6-3.
Det skal klart fremgå, at turneringsbetingelserne om modifikationen er gældende for den aktuelle turnering.
 
Brug af mobiltelefoner mv. Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. - Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. regel 33-7.
 
Afstandsmålere – en spiller må opnå information om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande. Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på spillerens spil (fx hældninger/højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.), overtræder spilleren regel 14-3, for hvilket straffen er diskvalifikation. Dette gælder uafhængigt af, om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.
 
Afgørelse ved lige resultater: Med mindre andet er anført i turneringsbetingelserne afgøres:
Slagspil (incl. stableford og gunstart): Vinderen er spilleren med laveste score på de af banens sidste 36 – 18 – 9 – 6 – 3 – 1 huller. Hvis resultatet fortsat er lige så foretages lodtrækning.
Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre (der er tale om en forlængelse af den halverede runde i den forstand, at f.eks. honnør og spilleorden i foursome fortsætter uændret, men runden er ny i den forstand, at der gives slag igen på samme måde som i den halverede runde).
 
Præmier: Der er normalt præmieoverrækkelse efter turneringens afslutning. Hvis en spiller ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, fortabes retten til præmien, medmindre fraværet skyldes ganske særlige omstændigheder og er aftalt med turneringsledelsen. Ikke udleverede præmier kan overgå til Mollerup Golf Club.
 
 
 
mar.2010/mm
 
Website sponsor